Yan Xishan (1883-1960)


#1

Yan_Xishan%20(colorized)