Vasily Blokhin (1895-1955)

Vassily_Blokhin

5 Likes